IBAN en bic, wat is het verschil?

Vandaag de dag zijn we allemaal bekend en gewend aan het langere rekeningnummer dat door onze banken wordt gehanteerd. Het IBAN, wordt echter niet alleen in Nederland gebruikt, het is in de hele Europese Unie als verplichte samenstelling van een rekeningnummer ingevoerd. Bij internationale overboekingen naar landen die een IBAN-samenstelling hanteren hoeft dan ook geen bic meer gebruikt te worden zoals dat vroeger wel het geval was.

Bic

Een bic is een identificatiecode voor banken. De afkorting is afkomstig van het Engelse: Bank Identifier Code. Deze codes worden door SWIFT gehanteerd en daarom worden dit ook wel BIC/SWIFT-codes genoemd, de bic code is dus gewoon de SWIFT code.

Verandering

Als je in het verleden geld over wilde maken naar een bank in het buitenland dan had je twee dingen nodig: het rekeningnummer van de persoon die het geld diende te ontvangen, en de BIC/SWIFT code van de bank waar dit rekeningnummer resideerde. Op zich is het niet erg lastig om een BIC/SWIFT code op te vragen, zeker nu elke bank een vrij toegankelijke website heeft. Bijvoorbeeld: door simpelweg ‘ING bic swift’ te googelen, weet je direct wat de code van de ING bank is.

Echter, met het opzoeken van codes, en het hiervan overschrijven of overtypen gaat nog weleens wat fout. Je kan nog zo secuur zijn, als je twee codes moet intypen op je telefoon, of op je computer dan kan er weleens een cijfer of letter verkeerd staan. Daarom is het goed dat er tegenwoordig een check IBAN is, een nummer dat deze beide factoren combineert en automatisch valideert.

Het IBAN staat voor Internationaal Bankrekeningnummer, zeg daarom niet IBAN-nummer want dan zeg je eigenlijk bankrekeningnummernummer. Het IBAN is als volgt opgebouwd:

LANDCODE – CONTROLECIJFERS – BANKCODE – REKENINGNUMMER

Zoals je ziet behelst het nummer IBAN dus al de bankcode (voorheen bic of swift) en het rekeningnummer. Het is hierbij wel belangrijk om op te merken dat je niet de bic een op een kan overnemen in het IBAN, het is namelijk mogelijk dat de code veranderd is bij de invoering van het IBAN-systeem. Naast de bankcode en het rekeningnummer zijn er ook twee extra items toegevoegd. De landcode is vrij gemakkelijk te onthouden, NL voor Nederland, BE voor België etc. Daarnaast zijn er ook twee controlecijfers. Deze worden berekend door de bankcode en het rekeningnummer door een ingewikkelde formule te halen. De controlecijfers zijn dus afhankelijk van alle cijfers en letters die na de controlecijfers in het desbetreffende IBAN voorkomen. Zodoende controleren ze dus of er een typefout is gemaakt. Je zou een typefout moeten maken in het rekeningnummer en in de controlecijfers om per ongeluk geld naar het verkeerde rekeningnummer over te maken, en die typefout moet dan ook nog eens toevallig precies de juiste controlecijfers opleveren. Dit is in de praktijk haast onmogelijk en zodoende werken de cijfers bijna altijd, wat resulteert in het overboeken van geld naar de juiste rekening.

Doordat de bic nu eigenlijk tot het verleden behoort kunnen we zelfs voor internationale overboekingen af met een enkel rekeningnummer, zij het dat deze soms 34 karakters lang is.